Devotionals on Ecclesiastes 9:18

Ecclesiastes 9:18 Verse of the Day Ecclesiastes 9:18