Devotionals on Matthew 2

Choose Verse
Be Thou Faithful Knowing Jesus Devotional by Elizabeth Haworth Matthew 2:13
Wise Men Knowing Jesus Devotional by Elizabeth Haworth Matthew 2:1 John 1:29 Revelation 5:13 more
Where is He?? Knowing Jesus Devotional by Elizabeth Haworth Matthew 2:2 John 1:11 Luke 19:14
Matthew 2:6 Verse of the Day Matthew 2:6
Matthew 2:11 Verse of the Day Matthew 2:11